BRYLANT Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Dzikarzy

CYNGIEL Kłusująca Sfora FCI

Dyplom II stopnia na Konkursie Dzikarzy

ETIAM Kłusująca Sfora FCI

Dyplom III stopnia na Konkursie Tropowców

EXPERT Kłusująca Sfora FCI

Dyplom II stopnia na Konkursie Tropowców
Dyplom III stopnia na Konkursie Dzikarzy

GRAMEN Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców i Posokowców

HRECZKA Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców i Posokowców

INKA Kłusująca Sfora FCI

Dyplom II stopnia na Konkursie Tropowców

ISKARZ Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców
Dyplom I stopnia na Konkursie Dzikarzy

ŁOTRZYK Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Dzikarzy i Tropowców

ŁUNA Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców

MAUR Kłusująca Sfora FCI 

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców

NEMROD Kłusująca Sfora FCI 

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców

Dyplom II stopnia na Konkursie Dzikarzy

OPUS Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców i Dzikarzy

ORAWA Kłusująca Sfora FCI 

Dyplom I stopnia na Konkursie Dzikarzy i Tropowców

Dyplom II stopnia na Konkursie Dzikarzy

ORLIK Kłusująca Sfora FCI 

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców

PAR FORCE Kłusująca Sfora FCI 

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców

PSOTA Kłusująca Sfora FCI 

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców

RABUŚ Kłusująca Sfora FCI

Dyplom II stopnia na Konkursie Dzikarzy

RYM Kłusująca Sfora FCI

CHAMPION PRACY
Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców i Dzikarzy

STRZAŁKA Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Dzikarzy

ULISES Kłusująca Sfora FCI 

Dyplom II stopnia na Konkursie Tropowców

USTRZYK Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców i Dzikarzy

WIOSNA Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Dzikarzy

ZADRA Kłusująca Sfora FCI

Dyplom I stopnia na Konkursie Tropowców